5/03/2010


мэдсэн юм бүгд яг өмнөх шигээ явчихдаг
миний гэсэн бүгдийг аваад зугтчихдаг
тэгээд би хоосон
тэндээ тэгээд ганцаараа
дараагийнх нь ирж хоослохыг хүлээх мэт
чив чимээгүй хэн нэгнийг харуулдана хайна
дахиад л хоосрох байхдаа би
хоосныг бүү хоослооч....