5/06/2012

үнсье

өвчингүй мэт сэр, алх, инээ.
бусдын үгээр өөрийн амьдралыг бүү зур.

5/05/2012

өдөр

НАТА-д оролцох боломж хомс болсон. магтууг унш. цээж дүүрэн амьсгалах хэцүү байна шүү. шууд утгаараа. надтай битгий уулзаааа. тэр нь чамд, чамд, чамд бас чамд амар.