5/06/2012

үнсье

өвчингүй мэт сэр, алх, инээ.
бусдын үгээр өөрийн амьдралыг бүү зур.

No comments:

Post a Comment